+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Data Matters – duurzame opslag en toegankelijkheid met Strongroom

In 2017 en 2018 hebben wij met Strongroom een cloudoplossing geïntroduceerd, die binnen en buiten de overheid in gebruik is genomen als duurzame oplossing voor opslag en toegankelijkheid. Er zijn koppelingen ontwikkeld met archiefapplicaties, maar ook met records management oplossingen, samenwerkingsapplicaties (Sharepoint en Office365) en zaaksystemen.

In 2019 willen wij de Strongroom diensten uitbreiden. Deze zijn nu vooral gericht op digitale archivering en preservering. Dit jaar komen daar de volgende diensten bij:

  • Strongroom data protection services
  • Strongroom analytics
  • Strongroom blockchain

Over analytics en blockchain informeren wij u later dit jaar, alhoewel we u wel willen informeren over de publicatie van het boek “Multidisciplinaire aspecten van blockchain”.

Strongroom data protection services ondersteunen organisaties en bedrijven bij de digitale transformatie waarbij omvangrijke datastromen, strengere beveiligings- en compliancy regels om efficiënte en flexibele IT modellen vragen.

Met name door een steeds mobieler wordende werkomgeving – waarbij data veelvuldig wordt gekopieerd en uitgewisseld – is een passende oplossing voor back-up en recovery, remote replicatie en lange termijn behoud van data vereist.

Om deze uitdagingen op te lossen heeft Data Matters samen met Hitachi Vantara Strongroom Data Protection as a Service (DPaaS) ontwikkeld. Strongroom DSaaS levert drie oplossingen die op basis van een “pay-as-you-go” model afgenomen kan worden:

  • Strongroom Recovery as a Service voor operationele backup en restore
  • Strongroom Archiving as a Service op basis van lange termijn behoud van uw data
  • Strongroom Disaster Recovery as a Service ter ondersteuning van uw kritische bedrijfsprocessen

Deze diensten zijn gebaseerd op Strongroom cloud services en Hitachi Data Instance Director (HDID).

Strongroom Data Protection as-a-Service

Voor meer informatie over onze Strongroom data protection services kunt u contact met ons opnemen.

Multidisciplinaire aspecten van blockchain

Blockchain

Multidisciplinaire aspecten van blockchain

De zoveelste digitale hype is blockchain, die naar verluidt als ultieme ‘ontwrichter’ en belangrijkste vinding na het World Wide Web van Internet de samenleving opnieuw verandert. Blockchain betreft een verzamelnaam voor digitale databanken, die gedistribueerd, mathematisch-beveiligd en chronologisch van aard zijn. In theorie heeft de techniek het vermogen een breed probleem te slechten: een tekort aan vertrouwen in digitale systemen. Tegelijkertijd kunnen blockchains nieuwe bedrijfs- en procesmodellen initiëren, omdat zij een andere wijze van organiseren ontsluiten, dankzij het onveranderbaar registreren van herleidbare gegevens zonder de tussenkomst van een trusted third party of centrale autoriteit. Geldzaken zonder bank. De bundel Multidisciplinaire aspecten van blockchain gaat onder redactie van Natascha van Duuren en Victor de Pous voor het eerst breed in op de maatschappelijke, technische en juridische kant van deze technologie.

Informatietechniek die vertrouwen schept en bureaucratie slecht. Zo luidt de belofte van blockchain. Bestaande toepassingen lopen uiteen van cryptovaluta’s als betaalmiddel tot het vastleggen van transacties in toeleveringstekens. Transparanter, veiliger en efficiënter. Maar de rijen sluiten zich niet. Sommigen zijn terughoudend en willen eerst zien en dan pas geloven dat blockchain een heuse game changer is, zoals eerder Internet en clouddiensten bleken te zijn. Echter zelfs pragmatici lijken zich niet tegen de blockchain-technologie als zodanig te keren. Goed beschouwd houdt vrijwel iedereen — ondernemer en politicus — de deur open voor de potentie van deze spraakmakende techniek. Terwijl toezichthouder DNB cryptovaluta’s niet geschikt acht als geld, plaatste Schiphol als eerste Europese lucht-haven een crypto ATM waarmee passagiers hun euro’s kunnen wisselen voor bitcoins en vice versa. Wat dit nieuwe boek, dat tevens in het Engels verschijnt, bijzonder maakt en onderscheidt van andere publicaties over blockchain, is de multidisciplinaire — maatschappelijke, technische en juridische — benadering. Daarmee kan iedereen zijn voordeel doen.

Wilt u een afspraak maken met één van onze blockchain specialisten, stuur dan een bericht.