+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Veertien jaar geleden heb ik Data Matters opgericht met het doel dataopslag en databeheer systemen en oplossingen te leveren gebaseerd op “best-of-breed” technologie en hoogwaardige diensten. In de loop van de jaren hebben wij ons naast het opslaan van data gespecialiseerd in het bewaren van data waarbij bruikbaarheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van data leidend zijn. Het beheren  van metadata speelt daarin een cruciale rol – alsmede het onlosmakelijk koppelen van deze metadata aan primaire data. In dit verband spreken wij van object-gebaseerde opslag. Bij deze verschuiving c.q. verdieping heeft ons werk bovendien steeds meer een multidisciplinair karakter gekregen, waarbij wij naast ICT infrastructuur kennis en ervaring hebben opgebouwd op het gebied van wet- en regelgeving, verandermanagement, informatiebeheer, data-analyse en –visualisatie en digitalisering.

Paul Schindeler

mail_ons bel_ons