+31-20-6452393 info@datamatters.nl
Referenties
In de dynamische wereld van het archiefbeheer is het een zoeken naar de juiste oplossingen, leren van eerdere ervaringen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden. In deze situatie houdt Data Matters de vinger aan de pols en kent het de state of the art, staat het niet tegenover je, maar naast je, denkt flexibel mee en wijst wegen die passen bij de specifieke situatie.
Prof. dr. George Harinck

Historisch Documentatiecentrum VU en Archief- en Documentatiecentrum Kampen

Bij de keuze voor nieuwe archiefbeheersoftware zochten we een leverancier die begrijpt dat in deze tijd van snelle veranderingen oude modellen niet meer voldoen. We zochten een partner die open, flexibel, innovatief en leergierig is. Dat is Data Matters en ze hebben ons niet teleurgesteld.
Tom Kuipers

Coördinator IT en digitalisering, Streekarchief Midden-Holland

In 2008 heeft Data Matters een Digitaal Bewaardepot (DBD) geleverd aan Stadsarchief Amsterdam. Dit DBD zal zowel gedigitaliseerde als digitaal geboren informatie kunnen innemen (ingest), opslaan en duurzaam bewaren. Na de levering heeft Data Matters samen met Stadsarchief Amsterdam het archiefbeheerssysteem (ABS) scopeArchiv gekoppeld aan het DBD en is ook een ingestmodule ontwikkeld. De afgelopen jaren zijn er koppelingen gerealiseerd tussen het DBD en diverse DMS-oplossingen. De komende jaren zullen daar andere dossiervormende oplossingen aan toegevoegd worden.

Stadsarchief Amsterdam

Data Matters is bij de Provincie Noord-Brabant in beeld gekomen toen wij op zoek waren naar een nieuwe, betrouwbare HDS-partner die bij kon dragen aan de continuïteit van onze storage-omgeving en de goede relatie die PNB al had met HDS alleen maar zou versterken. Data Matters vervult die rol inmiddels al weer een tijd naar volle tevredenheid. Het oplossingsgericht meedenken is één van de sterke punten hierin, maar ook het specialisme en de ruime ervaring in archiveringsvraagstukken is een onderdeel waarin de Provincie Noord-Brabant de adviezen van Data Matters graag in wil roepen. Het is een Hollands, eerlijk bedrijf waar goed mee te werken valt.
Mark van Uden

ICT beheerder, Provincie Noord-Brabant