+31-20-6452393 info@datamatters.nl
Victor de Pous

Victor de Pous

Adviseur

Victor de Pous

Victor de Pous was één van de eerste Nederlandse juristen die na zijn studie in 1983 voltijds de aandacht richtte op het ontluikende vakgebied computerrecht. Hij werkt voor opdrachtgevers in de publieke en private sector, in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft Victor een respectabele staat van dienst opgebouwd in pro deo werkzaamheden ten behoeve van non-profitorganisaties.

Vanuit een zelfstandige positie houdt hij zich bezig met strategisch onderzoek en advies in het domein juridische aspecten van digitale technologie, informatiehuishouding en informatiemaatschappij. Dat gebeurt als onderzoeker, maar ook als belangenbehartiger. Zijn insteek onderscheidt zich nadrukkelijk. Hij beschouwt het recht naast traditioneel middel om risico’s te beperken tevens als innovatief instrument om zowel bedrijfsmiddelen te optimaliseren als economische waarde te creëren.

Bovendien vindt Victor de Pous niet alleen ICT te belangrijk om aan informatici over te laten, maar ook dat bestuurders bij overheid en bedrijfsleven zich nadrukkelijk met het rechtskader van digitale technologie en informatiehuishouding moeten bemoeien. Sterker nog, gelet op de cruciale rol die de digitale techniek en informatievoorziening op individueel, organisatie- en maatschappijniveau speelt, betreft haar rechtskader need-to-know informatie. Bestuurders kunnen dus goed beschouwd niet anders dan strategisch/juridisch beleid ontwikkelen voor aanschaf en toepassing van elektronische verwerking en communicatie van gegevens, van het voldoen aan handels- en fiscaalrechtelijke (bewaar)verplichtingen tot en met de normering van bring-your-own-device (BYOD) per organisatie, van de aanschaf van cloud-diensten tot en met de optimalisatie van softwarelicenties en onderhoud.

<< Team overzicht