+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Simplifai en Data Matters tekenen een strategische overeenkomst voor de Nederlandse overheidssector. Simplifai ontwikkelt artificial intelligence oplossingen in de vorm van een digitale medewerker. Deze ondersteunt overheidsmedewerkers bij de uitvoering van handmatige, herhalende en routinematige werkzaamheden zoals; tekstherkenning, anonimisering, classificatie, metadatering, etc.

“A digital employee with intelligent process automation is designed to assist human workers by taking over repetitive, routine and manual tasks”

De digitale medewerker wordt ingezet in het proces van informatievoorziening tot digitale archivering en werkt op basis van natural language technology, robotic process automation en artificial intelligence. De digitale medewerker wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden “getraind” om de resultaten verder te optimaliseren.

Neem voor een presentatie en demonstratie contact op met Paul Schindeler – paul.schindeler@datamatters.nl

Lees het gehele persbericht (PDF) >