+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Onderzoeksproject Archiving Interactive Media (AIM) van start na toekenning NWO KIEM aanvraag –

Amstelveen, 16 februari 2015 – markeert de start van het NWO KIEM project Archiving Interactive Media (AIM). Binnen dit project werken de Universiteit van Amsterdam en de publieke partners LIMA en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) samen met de private partner Data Matters om een jaar lang onderzoek te doen naar de conservering van digitale culturele objecten die interactief, vernetwerkt, procesmatig en contextafhankelijk zijn.

Dergelijke objecten, zoals digitale kunst, interactieve mediaproducties (interactieve documentaires, tweede scherm applicaties), games of websites, worden gekenmerkt door hun afhankelijkheid van snel veranderende technieken, wisselende gebruikersgroepen en veranderlijke cultuurhistorische contexten. De interactiviteit die er zo kenmerkend voor is (interactie met bezoekers, een community van gamers, doorklikken op links in een website), is technisch moeilijk te ‘vangen’. Ook is het conceptueel lastig deze ‘objecten’ te definiëren, omdat ze een performatief karakter hebben: ze bestaan vaak in verschillende uitvoeringen of versies, zijn voor hun vorm en betekenis afhankelijk van de interactie met de gebruiker alsmede van de fysieke en sociaal-culturele context waarin ze ontstaan en worden gebruikt.

Het voornaamste doel van het onderzoek is het vertalen van bestaande strategieën in een concrete, digitale workflow die recht doet aan de complexiteit van dit digitale erfgoed. Het onderzoek in dit KIEM project dient ter voorbereiding van een aanvraag voor Thematisch Onderzoek binnen het Creatieve Industrieprogramma van NWO. Aan de hand van een casestudie, het  computergebaseerde, interactieve mediakunstwerk I/EYE (1992) van de Nederlandse kunstenaar Bill Spinhoven van Oosten, wordt bekeken welk conceptueel beschrijvingsmodel en bestaande datamanagement applicatie past bij de conservering van interactief media-erfgoed.

De uitkomsten worden besproken in twee workshops, gebruikt voor het ontwikkelen van de aanvraag voor vervolgonderzoek en gedocumenteerd in verslagen en een wetenschappelijke publicatie.

Universiteit van Amsterdam – Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI)
Het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI) is een van de twintig onderzoekszwaartepunten van de Universiteit van Amsterdam. Binnen ACHI verrichten toonaangevende onderzoekers uit verschillende disciplines onderzoek naar het belang van cultureel erfgoed voor de identiteit van individuen, groepen en samenlevingen. In het ‘Digital Heritage’ domein verricht AIM projectleider Julia Noordegraaf, hoogleraar Digitaal erfgoed en directeur van het ACHI, onderzoek naar het hergebruik van digitaal erfgoed in (digitaal) geesteswetenschappelijk onderzoek en naar digitale duurzaamheid. Meer informatie is te vinden op www.achi.uva.nl.

LIMA
LIMA conserveert, distribueert en onderzoekt mediakunst. LIMA zet zich in voor het behoud van mediakunst door de vertaalslag mogelijk te maken naar de huidige tijd en techniek, en theorie en praktijk te verbinden. LIMA is wereldwijd pionier en expert op het gebied van opslag, conservering en distributietechnieken voor mediakunst. Zo beheert LIMA een e-depot waarvan meer dan twintig moderne kunstmusea, bedrijfscollecties, academies en privé verzamelaars actief gebruikmaken. Stichting LIMA bestaat uit een klein team van specialisten en is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie: www.li-ma.nl

Over Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is het Nederlandse kenniscentrum voor digitaal cultureel erfgoed. DEN vergroot de duurzame beschikbaarheid van digitaal cultureel erfgoed voor de kennissamenleving. Hiervoor bevordert DEN samenwerking van erfgoedinstellingen in digitale infrastructuren en legt daarbij de nadruk op efficiëntie, waardecreatie en vraaggerichtheid. Meer informatie: http://www.den.nl/

Over Data Matters
Data Matters is specialist op het gebied van hardware- en software-infrastructuur voor het opslaan, delen en ontsluiten van dynamische en statische data. Data Matters bestaat ruim elf jaar en heeft kennis en praktijkervaring opgebouwd in het ontwerpen en implementeren van infrastructuur ter ondersteuning van informatieprocessen. Data Matters bestaat uit een klein team van enthousiaste, communicatieve en innovatieve specialisten, die als doel hebben om voor de klant een passende archiefoplossing te vinden, te implementeren en te ondersteunen. Data Matters levert oplossingen die schaalbaar zijn, gebaseerd zijn op open standaarden en rekening houden met de organisatorische en financiële mogelijkheden van de klant. Het kantoor van Data Matters is gevestigd in Amstelveen (KvK 34164869). Meer informatie is te vinden op www.datamatters.nl.

mail_ons bel_ons