+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Ruim vier jaar geleden tekenden Data Matters en scope solutions ag een exclusieve overeenkomst voor de verkoop en implementatie van de scope producten (scopeArchiv, scopeOAIS) in de BeNeLux en Scandinavië. Deze partnership heeft haar vruchten afgeworpen en zal de komende jaren verder uitgebreid worden.

Met name voor “long term digital preservation” investeren beide partners in de onderstaande nieuwe producten en diensten, die gekenmerkt worden door innovatie, betrouwbaarheid, eenvoudige toepasbaarheid en open standaarden.

scope EAD/APEX: deze adapter maakt het mogelijk om beschrijvende metadata in scopeArchiv te exporteren naar het Europese APEX platform. Bovendien kan de metadata geconverteerd worden naar EAD.

scope Records Preservation Client: het beheer van digitale dossiers wordt een steeds groter wordende dagelijkse uitdaging. De processen om digitale dossiers aan te leveren voor lange termijn archivering zijn vaak slecht gedefinieerd en derhalve onvoldoende uitgewerkt. De scope Records Preservation Client helpt dit proces beter te structureren en organiseren. Ten eerste, door de inrichting van een centrale beveiligde plek om alle digitale dossiers tijdelijk in op te slaan, te bewaren en toegankelijk te houden – bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal ontvangstdepot. Wanneer de dossiers langdurig bewaard moeten worden kunnen ze geplaatst worden in een digitaal bewaardepot (e-depot) voor perma­nente bewaring. scope Records Preservation Client stroomlijnt en harmoniseert deze processen zodat digitale dossiers nog efficiënter behandeld kunnen worden als analoge dossiers.

scopeConverter: de komende tijd zullen steeds grotere aantallen digitale dossiers verwerkt worden door (OAIS) processen. Afhankelijk van de gekozen preserveringsstrategie is een cruciaal element hierin het converteren van be­standsformaten. Ieder digitaal bestand moet geconverteerd kunnen worden in een archiefwaardig bestandsformaat zoals; PDF/A, JPG en TIFF voor opname in een digitaal be­waardepot. Vanwege de exponentiele groei van data groeit de vraag naar schaalbare en open oplossingen voor data­conversie. scope solutions heeft scopeConvertor ontwikkeld om aan deze vraag te voldoen.

scopeGO!: scopeGO! biedt kleinere archieven de mogelijkheid om online de functionaliteit van scopeArchiv te gebruiken – laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en voor een lage prijs. scopeGO! biedt alle functionaliteit die voor een kleiner archief van belang is. Eind 2015 is deze versie beschikbaar. Bestaande scopeArchiv klanten krijgen met scopeGO! de mogelijkheid om de beschrijvingsfunctionaliteit via een webbrowser te gebruiken op diverse devices (notebook, tablet, mobiele telefoon, etc.). In de herfst 2015 kan scopeGO! gebruikt worden door een aantal proefgebruikers. Bent u daarin geïnteresseerd, neemt u dan contact op met Data Matters.

Data Matters online digitaal bewaardepot: Data Matters heeft een online digitaal bewaardepot (DBD) ontwikkeld voor de permanente, veilige opslag en bewaring van digitale dossiers, documenten, mediabestanden, etc. Het online digitaal bewaardepot kan d.m.v. HTTP(s) met iedere dossiervormende applicatie en archiefbeheerapplicatie gekoppeld worden – mits deze ook het HTTP(s) protocol ondersteunen. Deze oplossing kan op elke schaal ingezet worden en kan worden aangevuld met diensten als: datamigratie en –conversie, preserveringsplan­ning, ingest en data management.

 

mail_ons bel_ons