+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Natuurlijk moet de IT van moderne organisaties altijd beschikbaar zijn en high-performant zijn! Maar in de wereld van vandaag worden datacenters tegelijkertijd geacht milieuvriendelijkste zijn. Om deze zogenaamd tegenstrijdige doelen te bereiken, vertrouwen veel bedrijven tegenwoordig op de goede oude tape-opslag. Kan tape helpen om IT duurzamer te maken?

De huidige tijden van klimaatverandering in combinatie met tal van milieuproblemen stellen allerlei soorten bedrijven voor de uitdaging om milieuvriendelijker te worden. Ouderwets werd dit milieubescherming genoemd, tegenwoordig wordt het ‘duurzaamheid’ of ‘ESG’, genoemd, een afkorting voor Environmental Social and Governance. In principe is wat bedoeld wordt hetzelfde. IT moet zich ook afvragen hoe duurzaam het is. Kan het de negatieve impact op het milieu verminderen? Een factor waarmee de invloed van IT kan worden gemeten, is de exponentieel toenemende hoeveelheid gegevens sinds het begin van de digitale revolutie in de jaren tachtig – en natuurlijk de opslag ervan. Om dit met een cijfer te illustreren, stevenen we momenteel af op een wereldwijd datavolume van 175 zettabyte in 2025. Het is moeilijk te beschrijven wat 175 zettabytes eigenlijk vertegenwoordigen. Wiskundig gezien is een zettabyte 1.000.000.000.000.000.000.000 (10 21 ) bytes.

Bedrijven staan nu ook voor de uitdaging om hun datacenters niet alleen kosteneffectiever, maar ook duurzamer te maken, zonder afbreuk te doen aan de prestaties en beschikbaarheid van hun diensten. Om uit deze spagaat te komen, kijken veel bedrijven naar op tape gebaseerde opslagsystemen. De voordelen van tapeopslag zijn bekend, maar vanuit een duurzaamheidsperspectief rijst ook de vraag: Hoe ‘groen’ is tapeopslag?

Veel van alle opgeslagen gegevens zullen nooit meer worden gebruikt.
Als het gaat om gegevensopslag, moet er rekening mee worden gehouden dat 90 procent van de gegevens die vandaag beschikbaar zijn, pas in de afgelopen 10 jaar is gemaakt. Deze exponentieel toenemende hoeveelheid gegevens wordt steeds vaker bewaard vanwege de regelgeving of andere zakelijke redenen. In feite blijven veel van deze gegevens jarenlang onbenut. Schijfgebaseerde opslagoplossingen zijn echter ontworpen voor de constante beschikbaarheid van gegevens, wat niet gepast lijkt in relatie tot de bovengenoemde feiten. Bedrijven die duurzamer willen werken als het gaat om dataopslag, moeten daarom deze traditionele strategie heroverwegen. De uitdaging is om de bestaande opslagarchitectuur te optimaliseren om effectiever te beheren en de grotere gegevensdiversiteit en workloads te voorzien van een langere levenscyclus. Op deze manier kan de duurzaamheid van dataopslag worden verbeterd. Tapeopslag verbruikt minder stroom. Het belangrijkste argument voor tape in het verleden waren de lagere aanschafkosten. Per gigabyte tapehardware zijn de kosten ongeveer de helft van die van schijfgebaseerde opslag. De lagere aanschafkosten zijn een duidelijk voordeel van tape. Bovendien verbruikt tapeopslag veel minder elektriciteit tijdens het in bedrijf zijn en genereert het slechts een fractie van de warmte die een schijfgebaseerd opslagsysteem afgeeft. In de overgrote meerderheid van de schijfopslag die tegenwoordig wordt verkocht, draaien alle schijven constant, zelfs als er geen gegevens worden gelezen of geschreven. Tapelibraries daarentegen verbruiken weinig tot geen energie wanneer er geen gegevens worden gelezen of geschreven, en heel weinig energie wanneer dit wel het geval is, omdat er bijna geen warmte geproduceerd wordt die afgevoerd moet worden. De potentiële besparingen in stroomverbruik voor gebruik en koeling van tapeopslag zijn aanzienlijk. En afhankelijk van hoe de elektriciteit wordt opgewekt, kan de hoeveelheid verbruikte elektriciteit een directe impact hebben op de CO 2-uitstoot van een bedrijf. Als de elektriciteit gedeeltelijk wordt opgewekt uit fossiele bronnen, wat in de meeste regio’s van de wereld het geval is, heeft de vermindering van het elektriciteitsverbruik een directe impact op de CO 2-uitstoot van het bedrijf.

Het is mogelijk om tot 85 procent minder CO2-uitstoot te genereren.
Zoals bekend is het datacenter als grootverbruiker in het vizier gekomen van veel critici. Naast rekenkracht is dataopslag een van de gebieden met het hoogste stroomverbruik in het datacenter. En afhankelijk van het percentage elektriciteit dat wordt verbruikt op basis van fossiele brandstoffen, is het mogelijk om te berekenen hoeveel CO2 de dataopslag genereert. In een gemodelleerde productieomgeving identificeerde analistenbureau ESG (Enterprise Storage Group) de potentiële vermindering van de CO 2- uitstoot door inactieve gegevens van disk naar tape te migreren. Het resultaat van hun model: 85 procent minder CO 2-uitstoot als er over een periode van twaalf maanden zo’n 500 TB aan weinig actieve data op tape wordt opgeslagen in plaats van harde schijven! Dit cijfer bevindt zich aan de bovenkant van de mogelijke reducties, omdat het correleert met het percentage fossiele brandstoffen in de gebruikte energiemix, en toch toont het het ongelooflijke potentieel dat een dergelijke paradigmaverschuiving kan hebben. Van allerlei verschillende mogelijke maatregelen om binnen de energiemix het gebruik van fossiele brandstof te verminderen, toont dit cijfer aan dat het gebruik van tape één van de meest effectieve is.

Minder afval en milieubelastende componenten
Naast een lager stroomverbruik – en dus een lagere CO 2-uitstoot – levert opslag op tape ook aanzienlijk minder afval op. Tapeopslag heeft een veel langere levensduur dan de meeste schijfsystemen. Opgeslagen in een omgeving met een stabiele luchtvochtigheid en temperatuur, kunnen tapemedia tussen 10 en 20 jaar worden gebruikt, afhankelijk van de mate van gebruik. De meeste harde schijven gaan slechts drie tot vijf jaar mee omdat ze veel bewegende delen bevatten die uiteindelijk kunnen falen. Dit resulteert in typische vernieuwingscycli van drie tot vijf jaar voor schijfsystemen, terwijl tapeopslagsystemen een levensduur van tien jaar of meer hebben. Rekening houdend met dit alles kunnen bedrijven 66 procent gewicht besparen voor verwijdering door tape te gebruiken. Daarnaast vermindert het gebruik van tape ook de hoeveelheid e-waste, zoals printplaten, die een hoge impact op het milieu hebben.

Conclusie: Tape maakt dataopslag duurzaam
Tape kan een belangrijke rol spelen bij het leveren van duurzame, ‘groenere’; IT- oplossingen. Bedrijven kunnen hun energieverbruik, CO 2-uitstoot en verwijderingskosten in hun opslaginfrastructuur verlagen door tape als opslaglaag toe te voegen en roterende schijven te vervangen voor de minder actieve gegevens. Tape is ook zeer concurrerend op het gebied van kosten, capaciteit, betrouwbaarheid, draagbaarheid en beveiliging. Tapetechnologie blijft een cruciale rol spelen in oplossingen voor gegevensbeveiliging en archivering. Bedrijven die hun IT groener en duurzamer willen of moeten maken, moeten het gebruik van tape heroverwegen als een belangrijke factor in hun opslaginfrastructuur.

Auteur:
Quantum Duitsland, Ines Wolf, Manager Pre-Sales CE

Bewerking:
Data Matters, James Stell
Quantum Benelux, Frank Fekken