+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Druchtman & Partners en Data Matters bundelen de krachten van project information management (PIM) software Newforma met die van de online datakluis Strongroom. Hierdoor kunnen bedrijven in de bouwsector hun steeds grotere hoeveelheden data beter beheren, toegankelijk houden en duurzaam bewaren.

Het vanuit een projectomgeving verplaatsen van archiefdata naar een speciaal daarvoor ontwikkelde
cloud-omgeving zorgt ervoor dat de werkomgeving in Newforma ‘licht’ en overzichtelijk blijft. In het
Strongroom online archief worden de te bewaren dossiers en metadata opgeslagen.
In de metadata kan van ieder archiefstuk de wettelijke bewaar- en vernietigingstermijn worden
vastgelegd. Ook blijft de authenticiteit van het dossier gewaarborgd. Dit is van belang bij mogelijke
juridische onenigheid, of bij het terughalen en doorzoeken van oude dossiers.
Gearchiveerde dossiers zijn rechtstreeks toegankelijk via het dashboard in Newforma. Voor wie nog
niet met Newforma werkt, is Strongroom beschikbaar voor beheer en raadpleging. Het is dan een
kwestie van inloggen via een beveiligde webomgeving. Uiteraard alleen voor wie daarvoor de juiste
autorisatie heeft.
Als extra dienstverlening bieden Druchtman & Partners en Data Matters de optie om data uit
verouderde applicaties te migreren en toegankelijk te maken in Strongroom. Ook massaconversie
van bestanden naar bijvoorbeeld PDF/A behoort tot de mogelijkheden. Ruim 600 bron- en
doelformaten worden daarbij ondersteund.
www.druchtman.nl

Over Druchtman & Partners

In de gehele bouwkolom moeten processen en projecten steeds efficiënter en effectiever verlopen.
In minder tijd meer voor elkaar krijgen — met minder middelen een beter resultaat neerzetten. Om
dat te realiseren, helpt Druchtman & Partners bedrijven in die bouwkolom hun werkwijze en
systemen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te adviseren over de implementatie en het optimaal
inzetten van project information management (PIM-) en building information modeling (BIM-)
systemen. Druchtman & Partners is een gecertificeerde sales- en implementatiepartner van
Newforma.

Over Data Matters

Data Matters richt informatieprocessen zo in dat de essentiële data van organisaties altijd
beschikbaar en toegankelijk zijn. En altijd betekent over vijf jaar, over vijftig jaar of nog langer. Hoe
data over vijftig jaar ook worden vastgelegd of hoe gebruikers dan met de data van nu omgaan, Data
Matters legt deze toekomstbestendig vast. Blijvend vindbaar en toegankelijk. Strongroom is de
clouddienst voor digitale archivering van Data Matters.