+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Voor een instelling in de geestelijke gezondheidszorg heeft Data Matters een koppeling ontwikkeld tussen het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het digitale archief. De archiefoplossing is de afgelopen maanden door Data Matters geleverd en geïmplementeerd. Vanuit het EPD kan een historisch dossier in het archief ingezien worden met inachtneming van de autorisatie in het EPD. De koppeling is m.b.v. moderne tools ontwikkeld, voldoet aan alle veiligheidseisen en beschermingseisen t.a.v. persoonsgegevens en kan eenvoudig aan de eisen en wensen van de klant aangepast worden.