+31-20-6452393 info@datamatters.nl

De 4 kernbegrippen voor een e-depot.

In mijn vorige blog heb ik het e-depot voorlopig gedefinieerd, beperkt tot de technisch-functionele voorziening. Om te bepalen aan welke eisen het moet voldoen, zouden we kunnen kijken wat wet- en regelgeving erover zegt. Het nadeel van die benadering is dat we ons...

Hoe goed is een e-depot?

Digitale archivering is een hot item in archievenland en aanpalende buitengewesten. Daarbij lijkt veel, zo niet alles, te draaien om het e-depot. Als je dat hebt, is de toekomst van het digitale archief verzekert. Op deze simpele en dus aantrekkelijke opvatting is wel...
Van theorie naar praktijk en weer terug

Van theorie naar praktijk en weer terug

Begin jaren ’90 van de vorige eeuw (dat klinkt langer geleden dan het is, maar toch) schreef het hoofd van de afdeling digitaal depot van het Canadese nationaal archief, Doug Taylor Monroe, een artikeltje in het mededelingenblad van datzelfde nationale archief hoe je...
Digital law matters

Digital law matters

Wet- en regelgeving, rechtspraak, contracten en de juridische doctrine vormen samen de spelregels voor onze samenleving en dat geldt natuurlijk evenzo in de informatiemaatschappij. Met alle aandacht voor vet coole hardware en apps zou je bijna vergeten waar ICT om...