+31-20-6452393 info@datamatters.nl

Op het vlak van duurzame archivering en duurzaam informatiebeheer bieden we u advies, begeleiding en ICT-oplossingen voor het beweren en beheren van uw data. Daarmee bereikt u:

 • Koers houden in de digitalisering van uw organisatie
 • Effectief en efficiënt beheren dankzij een preserveringsstrategie
 • Met een metadataschema meer grip op uw informatie
 • Veilig overstappen naar de cloud
 • Duurzame toegankelijkheid dankzij digitaal bewaardepot

Koers houden in de digitalisering van uw organisatie

Organisaties gaan steeds vaker over op volledig digitaal werken. Dat betekent dat zowel alle documenten als alle werkprocessen gedigitaliseerd moeten worden. Dat kan een behoorlijke operatie zijn, die jarenlang continue aandacht vraagt. Data Matters biedt support bij alle stappen in dit proces: vanaf het schrijven van een informatieplan tot aan evaluatie van de implementatie:

 • coaching en advies bij verandermanagement,
 • opzet van digitaliserings- en databeheerplannen
 • begeleiding bij keuze van benodigde software en hardware.
 • trainingen en cursussen over duurzaam toegankelijk beheren.

Met een metadataschema meer grip op uw informatie

U wilt uw digitale informatie beheren, toegankelijk maken en beveiligen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Een metadataschema is een belangrijk instrument waarmee u de juiste keuzes kunt maken. In zo’n schema beschrijft u  welke metadata moet worden vastgelegd, door wie, wanneer en in welke vorm. Metadataschema’s hebben verschillende functies, zoals: vinden, interpreteren, bescherming van rechten, leesbaar houden. De Dublin Core is het meest bekende metadataschema, maar er bestaan veel meer. Schema’s kunnen altijd worden aangepast en aangevuld zodat u ze optimaal kunt toesnijden op uw organisatie. Data Matters biedt daarbij ondersteuning, bijvoorbeeld bij:

 • de keuze voor het metadataschema dat bij uw organisatie past
 • de interpretatie van de geldende normen voor metadataschema’s
 • het opstellen van een metadataschema en implementeren van het schema/organisatie-advies

 

Dataopslag & databeheer

In de dynamische wereld van het archiefbeheer is het een zoeken naar de juiste oplossingen, leren van eerdere ervaringen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden. In deze situatie houdt Data Matters de vinger aan de pols en kent het de state of the art, staat het niet tegenover je, maar naast je, denkt flexibel mee en wijst wegen die passen bij de specifieke situatie.

Prof. dr. George Harinck

Directeur, Historisch Documentatiecentrum VU en Archief- en Documentatiecentrum Kampen

Effectief en efficiënt beheren dankzij een preserveringsstrategie

Met een preserveringsstrategie kunt u het beheer van uw digitale informatie effectief en efficiënt uitvoeren. Het woord preserveringsstrategie komt uit het OAIS referentiemodel. Het is een ISO standaard voor de inrichting van digitale archiefsystemen. In de strategie beschrijft u alle maatregelen die u moet treffen zodat uw informatie duurzame toegankelijk blijft. Zoals: hoe wordt het opgeslagen, wie is waarvoor verantwoordelijk en aan welke eisen moet u voldoen qua beveiliging, wetgeving, kwaliteitsnormen, etc. Maar ook: welke informatie moet vernietigd worden en wanneer.

Een preserveringstrategie en preserveringsplan helpen u de juiste beslissingen te nemen, op het juiste moment en binnen de budgettaire en personele mogelijkheden. Zo is het preserveringsplan het basisdocument voor het opstellen van een begroting en aanvragen van kredieten. Zowel bij het opstellen van de preserveringsstrategie als bij de uitvoering ervan kan Data Matters uw organisatie inspireren en begeleiden.

Veilig overstappen naar de cloud

Steeds meer organisaties slaan hun informatie op in de cloud. Maar biedt de cloud ook genoeg garanties dat uw informatie op een veilige plaats is opgeslagen, en ook in de verre toekomst beschikbaar en toegankelijk blijft? Ontdek samen met Data Matters of de cloud ook voor uw organisatie een goede oplossing is. Dat betekent:

 • zicht op de voor- en nadelen van opslaan in de cloud
 • veilige migratie van uw data naar de cloud
 • zekerheid dat u uw data opslaat volgens de meest recente Europese en Nederlandse wetgeving

Voor archivering in de cloud werkt Data Matters samen met Hitachi. Klik hier voor meer informatie over de campagne van Data Matters en Hitachi Data Systems.

Archivering in de Cloud

Duurzame toegankelijkheid gegarandeerd met een digitaal bewaardepot

Een digitaal bewaardepot, ook wel e-depot, is een digitaal archiefsysteem waarin uw informatie ‘gebruiksklaar’ wordt gemaakt voor opslag op de zeer lange termijn. Hoewel een bewaardepot in principe een technische voorziening is, is onze ervaring dat de implementatie ervan ook een organisatieverandering met zich meebrengt. Vandaar dat wij de ruime definitie van de term e-depot ondersteunen en u zowel voor de technische support, implementatie als de begeleiding die verandermanagement met zich mee brengt, bij ons terecht kunt.

Bij Data Matters krijgt u coaching en begeleiding via advisering op maat, of via ons unieke, tweejarige leertraject digitaal bewaardepot. Hierin leert u zowel het digitale bewaardepot als alle procesmatige aspecten van de invoering van een e-depot kennen.