Vincent van Gogh – nieuw ECD en archief

Picture of Data Matters

Data Matters

Zorginstelling Vincent van Gogh in Nijmegen heeft onlangs een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en archief in gebruik genomen. Met het archief krijgen de medewerkers de mogelijkheid om afgesloten (historische) dossiers – uit verschillende cliëntgebonden systemen – op een beveiligde en gebruiksvriendelijke manier te raadplegen.

Motivatie

Met de vervanging van het ECD ontstond de vraag naar een digitaal archief waarmee afgesloten cliëntdossiers langdurig en duurzaam bewaard, veilig geraadpleegd en vernietigd worden volgens de richtlijnen van de Zorg- en Archiefwet. Daarbij was ook uitdrukkelijk de wens om alle (deel) dossiers uit de verschillende systemen die uitgefaseerd werden samen te brengen in één archief, zodat informatie op één plaats beheerd kan worden en er voor de gebruikers een integraal historisch dossier ontstaat.

Door een integratie tussen het ECD en archief – waarbij op basis van de autorisaties in het ECD dossiers in het archief aan de medewerker beschikbaar worden gesteld – kan enerzijds de medewerker vanuit één applicatie actieve en afgesloten dossiers bekijken en worden anderzijds de risico’s op informatiebeveiligings- en gegevensbeschermingsgebied verkleind.

Voor de medewerkers zoals; artsen, therapeuten, psychiaters en verzorgenden is een overzichtelijk scherm ontwikkeld waarmee dossiers snel, eenvoudig en beveiligd geraadpleegd kunnen worden. Ook is het eenvoudig mogelijk het historische dossier op verzoek te delen met de cliënt of andere professionals. Dossiers zijn snel vindbaar en worden herkenbaar getoond wat de dienstverlening aan de cliënt ten goede komt.

Oplossing

De archiefoplossing maakt gebruik van een standaardapplicatie en gecertificeerd systeem voor beveiligde en duurzame opslag. Deze wordt vanuit een beveiligde en gecertificeerde Nederlandse private cloud omgeving aangeboden waardoor voldaan kan worden aan de door Vincent van Gogh gestelde beveiligings- en continuïteitseisen. De archiefoplossing kan eenvoudig aangepast worden aan de eisen en wensen van Vincent van Gogh en aan mogelijke veranderingen in de wet- en regelgeving.

Over Data Matters

Data Matters BV is een innovatieve leverancier en integratiespecialist van data storage, data management, digitale archiefsystemen en cloudoplossingen en helpt bedrijven en non-profitorganisaties met het inrichten en optimaliseren van hun informatieprocessen, zodat hun essentiële data altijd beschikbaar en toegankelijk zijn – nu en in de toekomst.

Share the Post:

Copyright © 2024. All rights reserved