+31-20-6452393 info@datamatters.nl

E-depot in de praktijk

De afgelopen 10 jaar hebben wij bij een aantal organisaties en bedrijven in Nederland een e-depot (bij bedrijven vaker een data repository genoemd) geïmplementeerd. Als basis werken wij met de object store van Hitachi Data Systems – genaamd Hitachi Content Platform...

E-depot, veranderende inzichten

In 2010 publiceerden Peter Horsman en René Spork in de reeks Archiefschoolschriften een bundel artikelen onder de titel Het e-depot als avontuur. De kern van de bundel was een verslaglegging van het e-depot project van het stadsarchief Rotterdam. Dat project startte...

Programma van Eisen voor een e-depot

Wij kregen het eerste Programma van Eisen (PvE) voor een e-depot – of beter gezegd een digitaal bewaar depot – tien jaar geleden onder ogen. Het PvE was opgesteld door Stadsarchief Amsterdam en betrof de aanvraag van een digitaal bewaar depot (DBD) als onderdeel van...